[اسم]

der Hund

/hʊnt/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Hunde] [ملکی: Hund(e)s] [مونث: Hündin]

1 سگ

  • 1.Der Hund ist noch jung.
    1. این سگ هنوز جوان است.
  • 2.Er hat Angst vor Hunden.
    2. او از سگ‌ها می‌ترسد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان