[صفت]

hundertprozentig

قابل مقایسه

1 صددرصد کامل

2 کامل تمام

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان