[صفت]

hungrig

/ˈhʊŋʁɪç/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: hungriger] [حالت عالی: hungrigsten]

1 گرسنه

  • 1.Ich bin nicht sehr hungrig.
    1. من خیلی گرسنه نیستم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان