[اسم]

der Juni

/ˈjuːni/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Junis] [ملکی: Juni(s)]

1 ژوئن ماه ششم میلادی

  • 1. Die Hochzeit wird entweder im Mai oder im Juni stattfinden.
    1 . مراسم ازدواج یا در ماه ژوئن یا مه برگزار خواهد شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان