[اسم]

die Jungfernfahrt

قابل شمارش مونث

1 اولین سفر (به ویژه کشتی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان