[صفت]

jung

/jʊŋ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: jünger] [حالت عالی: jüngsten]

1. جوان کم‌سن

2. تازه نو

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان