[اسم]

der Katholizismus

قابل شمارش مذکر

1 کاتولیسیزم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان