[صفت]

keltisch

/ˈkɛltɪʃ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: keltischer] [حالت عالی: keltischsten]

1 سلتی (وابسته به مردم) سلت

  • 1.Keltische Kriegerscharen
    1. جنگجویان سلتی
توضیحاتی در رابطه با واژه keltisch
مردم سلت یا Kelt، دسته از اقوام هندی اروپایی بودند که تا دوره رونسانس در مردم اروپا زندگی می کردند. بقایای زبان این قوم همچنان در بخش های کوچکی از اروپا صحبت می شود. واژه keltisch به معنای چیزی است که به نوعی با فرهنگ و مردم این قوم مرتبط باشد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان