[اسم]

das Kino

/ˈkiːnoː/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Kinos] [ملکی: Kinos]

1 سینما

  • 1.Dieses Kino zeigt nachmittags Kinderfilme.
    1. این سینما بعد از ظهرها فیلم کودکان پخش می‌کند.
  • 2.Wir sehen heute Abend im Kino einen schönen Film.
    2. ما امشب در سینما یک فیلم زیبا می‌بینیم.
  • 3.Wollen wir ins Kino gehen?
    3. به سینما برویم؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان