[اسم]

der Kindheitstraum

/kˈɪnthaɪtstɾˌaʊm/
قابل شمارش مذکر

1 رویای دوران کودکی رویای بچگی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان