[صفت]

leise

/ˈlaɪzə/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: leiser] [حالت عالی: leiseste-]

1 آهسته کم‌صدا، ساکت

  • 1.Er spricht so leise, dass wir ihn kaum verstehen können.
    1. او آن‌قدر آهسته صحبت می‌کند که ما به‌سختی می‌توانیم حرف او را بفهمیم.
  • 2.Könntest du das Radio bitte etwas leiser stellen?
    2. می‌توانی رادیو را کمی کم‌صدا کنی [صدای رادیو را کم کنی]؟
  • 3.Seid leise. Die anderen schlafen schon.
    3. ساکت باشید. بقیه خواب هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان