[صفت]

letzte

/ˈlɛt͡stə/
غیرقابل مقایسه

1 آخرین

مترادف و متضاد letztmalig vorig erstmalig
  • 1.Morgen ist der letzte Kurstag.
    1. فردا آخرین روز کلاس است.
  • 2.Wann haben Sie Ihre Familie das letzte Mal gesehen?
    2. آخرین بار کی خانواده‌ات را دیدی؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان