[اسم]

die Lesung

/ˈleːzʊŋ/
قابل شمارش مونث
[جمع: Lesungen] [ملکی: Lesung]

1 سخنرانی

مترادف و متضاد Sitzung Vortrag
  • 1.Die Autorin hat gestern bei einer Lesung ihr neues Buch vorgestellt.
    1. دیروز نویسنده طی یک سخنرانی کتاب جدیدش را معرفی کرد.
  • 2.Die Lesung der Autoren fand in einem Buchladen statt.
    2. سخنرانی نویسندگان در یک کتاب‌فروشی برگزار می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان