[صفت]

lila

/ˈliːla/
غیرقابل مقایسه

1 بنفش بنقش روشن

  • 1.Meine Buntstifte sind alle lila.
    1. مداد رنگی های من همه بنفش هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان