[اسم]

die Lyrik

/ˈlyːʀɪk/
غیرقابل شمارش مونث
[ملکی: Lyrik]

1 شعر غنایی

  • 1.Die Lyrik wurde von der populären Musikkultur beeinflusst.
    1. شعر غنایی از فرهنگ موسیقایی عامه‌پسند تاثیر گرفته‌است.
  • 2.Moderne Lyrik findet großes Interesse.
    2. شعر غنایی مدرن، طرفداران زیادی پیدا کرده‌است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان