[اسم]

das Management

/ˈmɛnɪt͡ʃmənt/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Managements] [ملکی: Managements]

1 مدیریت

  • 1.Das Management wird nach einem Nachfolger suchen.
    1. مدیریت به دنبال یک جانشین خواهد بود.
  • 2.Sorgfältiges Management führte zum Erfolg des Projekts.
    2. مدیریت بادقت منجر به موفقیت پروژه شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان