[قید]

mehr

/meːɐ̯/
غیرقابل مقایسه

1 بیشتر

مترادف و متضاد eher in größerem Umfang in höherem Maße stärker weniger
 • 1.Dieses Auto kostet 1.000 Euro mehr als das andere.
  1. این ماشین 1000 یورو بیشتر از آن یکی قیمت دارد.
 • 2.Ich habe diesmal mehr gelernt als bei der letzten Prüfung.
  2. من این‌بار بیشتر از امتحان قبل درس خواندم.

2 دیگر

 • 1.Es ist nicht mehr wichtig.
  1. این دیگر مهم نیست.
 • 2.Ich kann nicht mehr lesen.
  2. دیگر نمی‌توانم بخوانم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان