[اسم]

die Minute

/miˈnuːtə/
قابل شمارش مونث
[جمع: Minuten] [ملکی: Minute]

1 دقیقه

  • 1.Es ist zwei Minuten vor zehn.
    1. ساعت 2 دقیقه مانده به 10 است.
  • 2.Ich werde in fünf Minuten zurück sein.
    2. من تا پنج دقیقه (دیگر) برمی‌گردم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان