[ضمیر]

mir

/miːɐ̯/

1 [ضمیر مفعولی داتیو اول شخص مفرد] برای من، من را، به من

  • 1.Das gefällt mir.
    1. از این خوشم می‌آید.
  • 2.Ich kaufe mir ein Eis.
    2. من برای خودم یک بستنی می‌خرم.
کاربرد واژه mir به عنوان ضمیر مفعولی داتیو
ضمیر mir در زبان آلمانی یک ضمیر مفعولی غیرمستقیم (داتیو) برای اول شخص مفرد است و معادل دقیقی در فارسی ندارد اما بسته به کاربردش می‌تواند معنایی مشابه "برای من"، "من را"، "به من" و ... را داشته باشد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان