[ضمیر]

mir

/miːɐ̯/

1 [ضمیر مفعولی داتیو اول شخص مفرد] برای من، من را، به من

  • 1.Das gefällt mir.
    1 . از این خوشم می‌آید.
  • 2.Ich kaufe mir ein Eis.
    2 . من برای خودم یک بستنی می‌خرم.
کاربرد واژه mir به عنوان ضمیر مفعولی داتیو
ضمیر mir در زبان آلمانی یک ضمیر مفعولی غیر مستقیم (داتیو) برای اول شخص مفرد است و معادل دقیقی در فارسی ندارد اما بسته به کاربردش می تواند معنایی مشابه "برای من"، "من را"، "به من" و ... را داشته باشد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان