[فعل]

mitkommen

/ˈmɪtkɔmən/
فعل ناگذر
[گذشته: kam mit] [گذشته: kam mit] [گذشته کامل: mitgekommen] [فعل کمکی: sein ]

1 به همراه آمدن

  • 1. Ich gehe ins Kino. Kommst du mit?
    1 . من به سینما می‌روم. آیا تو هم می‌آیی؟
  • 2. Ich würde gerne mit euch mitkommen, bin aber leider krank.
    2 . من واقعا می‌خواستم با شما بیایم اما متاسفانه بیمار هستم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان