[اسم]

der Morgen

/mɔʁɡən/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Morgen] [ملکی: Morgens]

1 صبح

مترادف و متضاد Frühe
 • 1.Donnerstagmorgen habe ich einen Termin beim Arzt.
  1. پنج‌شنبه صبح من یک قرار دکتر دارم.
 • 2.Ich stehe jeden Morgen um 7.00 Uhr auf.
  2. من هرروز صبح ساعت 7 بیدار می‌شوم.
[قید]

morgen

/mɔʁɡən/
غیرقابل مقایسه

2 فردا

مترادف و متضاد am folgenden Tag
 • 1.Ich werde morgen eine neue Diät beginnen.
  1. من می‌خواهم فردا یک رژیم جدید را شروع کنم.
 • 2.Morgen beginnt die Schule um 10 Uhr.
  2. فردا مدرسه ساعت 10 شروع می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان