[قید]

morgens

/ˈmɔʁɡn̩s/
غیرقابل مقایسه

1 صبح‌ها در صبح

  • 1. Morgens bin ich immer in Eile.
    1 . صبح‌ها من همیشه در عجله هستم.
  • 2. Morgens habe ich keinen Hunger.
    2 . صبح‌ها من گرسنه نیستم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان