[اسم]

der Nordpol

/nɔɾtpˈoːl/
قابل شمارش مذکر

1 قطب شمال

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان