[صفت]

nordisch

قابل مقایسه

1 نوردیک مربوط به کشورهای حوزه اسکاندیناوی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان