[اسم]

Nordamerika

/nˈɔɾdamˌeːriːkˌɑː/
قابل شمارش خنثی

1 آمریکای شمالی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان