[اسم]

Nora

/nˈoːrɑː/
قابل شمارش مونث

1 نورا (نامی زنانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان