[اسم]

der Nord

قابل شمارش مذکر

1 شمال شمالی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان