[صفت]

orange

/oˈʁãːʒə/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: oranger] [حالت عالی: orangesten]

1 نارنجی نارنجی رنگ

 • 1. Benutze die orange creme!
  1 . از کرم نارنجی استفاده کن!
 • 2. Tiger sind orange mit schwarzen Streifen.
  2 . ببرها نارنجی با خط‌هایی سیاه هستند.
[اسم]

die Orange

/oˈʁãːʒə/
قابل شمارش مونث
[جمع: Orangen] [ملکی: Orange]

2 پرتقال

مترادف و متضاد Zitrusfrucht
 • 1. Ich esse gern Orangen.
  1 . من پرتقال خوردن را دوست دارم.
 • 2. Morgens trinke ich gerne ein Glas Orangensaft.
  2 . صبح ها من ترجیحا یک لیوان آب پرتقال می خورم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان