[اسم]

der Orangensaft

/oˈʁɑ̃ːʒn̩ˌzaft/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Orangensäfte] [ملکی: Orangensaft(e)s]

1 آب‌پرتقال

  • 1. Ein Glas Orangensaft.
    1 . یک لیوان آب‌پرتقال.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان