[اسم]

der Passagier

/ˌpasaˈʒiːɐ̯/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Passagiere] [ملکی: Passagiers] [مونث: Passagierin]

1 سرنشین مسافر

  • 1.Das Flugzeug hat Platz für 250 Passagiere.
    1. این هواپیما برای 250 سرنشین جا دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان