[اسم]

der Passant

قابل شمارش مذکر

1 رهگذر عابر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان