[اسم]

der Saft

/zaft/
غیرقابل شمارش مذکر
[ملکی: Saft(e)s]

1 آب میوه

  • 1. Ich habe frischen Orangensaft. Möchtest du ein Glas?
    1 . من آب پرتقال تازه دارم. آیا یک لیوان میل داری؟
  • 2. Möchtest du einen Apfelsaft?
    2 . آیا آب سیب میل داری؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان