[اسم]

der Samstag

/ˈzamstaːk/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Samstage] [ملکی: Samstag(e)s]

1 شنبه

  • 1.Letzen Samstag hatte ich einen Autounfall.
    1. شنبه گذشته من یک تصادف رانندگی داشتم.
  • 2.Samstag ist der Tag zwischen Freitag und Sonntag.
    2. روز بین جمعه و یک‌شنبه، شنبه است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان