[صفت]

schnell

/ʃnɛl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: schneller] [حالت عالی: schnellste-]

1 سریع پرسرعت، باسرعت

مترادف و متضاد flink flugs rapid rasch schleunig langsam
 • 1.Er fährt schnell.
  1. او سریع رانندگی می‌کند.
 • 2.Ich bin gleich fertig, ich muss nur noch schnell telefonieren.
  2. من الان آماده می‌شوم، فقط باید سریع (یک) تلفن بزنم.
 • 3.Ich fahre gerne schnell Auto.
  3. من دوست دارم باسرعت رانندگی کنم.
 • 4.Warum fährst du so schnell?
  4. چرا اینقدر سریع رانندگی می‌کنی؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان