[اسم]

der Schuhkarton

/ʃˈuːkaɾtˌoːn/
قابل شمارش مذکر

1 جعبه کفش

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان