[صفت]

schwarz

/ʃvaʁts/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: schwärzer] [حالت عالی: schwärzesten]

1 سیاه سیاه‌رنگ

مترادف و متضاد dunkel finster hell weiß
  • 1. Das Trikot des Teams ist schwarz-weiß.
    1 . لباس ورزشی تیم، سیاه‌سفید است.
  • 2. Wer will schon eine schwarz Wand in seinem Haus haben?
    2 . کی می‌خواهد در خانه‌اش یک دیوار سیاه داشته باشد؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان