[اسم]

die Seife

/ˈzaɪ̯fə/
قابل شمارش مونث
[جمع: Seifen] [ملکی: Seife]

1 صابون

  • 1.Es fehlt Seife zum Händewaschen.
    1. صابون برای شستن دست کم است.
  • 2.Hier gibt es keine Seife.
    2. اینجا هیچ صابونی نیست.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان