[فعل]

sein

/zaɪ̯n/
فعل بی قاعده فعل ناگذر
[گذشته: war] [گذشته کامل: war] [فعل کمکی: sein ]

Indicative

Present
ich bin
du bist
er/sie/es ist
wir sind
ihr seid
sie/Sie sind
Perfect
ich bin gewesen
du bist gewesen
er/sie/es ist gewesen
wir sind gewesen
ihr seid gewesen
sie/Sie sind gewesen
Past
ich war
du warst
er/sie/es war
wir waren
ihr wart
sie/Sie waren
Past perfect
ich war gewesen
du warst gewesen
er/sie/es war gewesen
wir waren gewesen
ihr wart gewesen
sie/Sie waren gewesen
Future I
ich werde sein
du wirst sein
er/sie/es wird sein
wir werden sein
ihr werdet sein
sie/Sie werden sein
Future II
ich werde gewesen sein
du wirst gewesen sein
er/sie/es wird gewesen sein
wir werden gewesen sein
ihr werdet gewesen sein
sie/Sie werden gewesen sein

Conjunctive I and II

Present
ich sei
du seiest
er/sie/es sei
wir seien
ihr seiet
sie/Sie seien
Perfect
ich sei gewesen
du seiest gewesen
er/sie/es sei gewesen
wir seien gewesen
ihr seiet gewesen
sie/Sie seien gewesen
Past
ich wäre
du wärest
er/sie/es wäre
wir wären
ihr wäret
sie/Sie wären
Past perfect
ich wäre gewesen
du wärest gewesen
er/sie/es wäre gewesen
wir wären gewesen
ihr wäret gewesen
sie/Sie wären gewesen

Conditional

Present
ich würde sein
du würdest sein
er/sie/es würde sein
wir würden sein
ihr würdet sein
sie/Sie würden sein
Perfect
ich würde gewesen sein
du würdest gewesen sein
er/sie/es würde gewesen sein
wir würden gewesen sein
ihr würdet gewesen sein
sie/Sie würden gewesen sein

Imperative

du sei
ihr seid

1. بودن

توضیحاتی در رابطه با این فعل
به مثال‌های زیر برای کاربردهای مختلف این فعل دقت کنید که اغلب دارای کاربرد مشابهی با فعل "بودن" در زبان فارسی دارند:
".Das Essen ist gut" (غذا خوب است.) : ارتباط دادن یک ویژگی یا موقعیت به فاعل جمله.
"?Weißt du, wo meine Brille ist" (آیا تو می‌دانی که عینک من کجاست؟) : قرار داشتن چیزی یا کسی در یک موقعیت مکانی.
".Diese Tomaten sind aus Holland" (این گوجه‌ها هلندی هستند.) : مشخص کردن ملیت یک شی یا فرد.
".Ich weiß nicht, von wem dieser Brief ist" (من نمی‌دانم که این نامه از طرف چه کسی است.) : تعلق داشتن فرد یا شی به افراد یا اشیای دیگر.
".Sie ist gegen Atomkraftwerke" (او مخالف نیروگاه‌های هسته‌ای است.) : نظر موافق یا مخالف نسبت به امری داشتن.

2. [فعل کمکی]

توضیحاتی درباره sein در حالت کمکی
از sein به عنوان فعل کمکی برای ساخت حالت "Perfekt" (گذشته ساده) و "Plusquamperfekt" (گذشته کامل) بسیاری از افعال ناگذر و افعالی که به حرکتی در جهت مشخص اشاره دارند، استفاده می‌شود.

".Als er die Katze fangen wollte, war sie schon über den Zaun" (قبل از آنکه او بخواهد گربه را بگیرد، او آنطرف حصار بود.)
همچنین برای ساخت حالت مجهولی که به یک موقعیت یا حالت مشخص اشاره میکند از این فعل استفاده می‌کنیم :
".Der neue Präsident ist gewählt" (رئیس‌جهور جدید انتخاب شده‌است.)
باید توجه داشت که برای ساخت فعل مجهولی که به یک فرآیند یا جریان اشاره می‌کند باید از فعل werden به عنوان فعل کمکی استفاده کرد:
".Heute wird der neue Präsident gewählt" (امروز رئیس‌جمهور جدید انتخاب می‌شود.)

3. [باید] [بهتر است]

توضیحاتی در رابطه با این فعل
ترکیب "etwas sein+zu" دارای معنی کاملا متفاوتی از این فعل است که با توجه به محتوای جمله باید به آن پی برد.
باید توجه داشت که در هنگامی که بین طرفین گفتگو، یک مکالمه رسمی در جریان است از این عبارت استفاده می‌شود و از استفاده از "müssen" در مکالمه‌های دوستانه بسیار رایج‌تر است.
[صفت]

sein

/zaɪ̯n/
غیرقابل مقایسه

1. [صفت ملکی سوم شخص مفرد مذکر یا خنثی]

توضیحاتی در رابطه با sein در حالت صفت ملکی
این صفات قبل از اسم قرار می‌گیرند و مالکیت آن را نشان می‌دهند. باید توجه داشت که برای هر جایگاه از اسم باید از صفت ملکی مناسب آن جایگاه استفاده بشود. برای مثال اگر اسمی در جایگاه Nominativ باشد باید از صفت ملکی در این حالت استفاده شود.
[ضمیر]

sein

/zaɪ̯n/

1. مال او [ضمیر ملکی سوم شخص مفرد خنثی و مذکر]

توضیحاتی در رابطه با sein در حالت ضمیر ملکی
همانطور که می بینید در زبان فارسی ضمیر ملکی از طریق اضافه کردن کلمه “مال” یا “برای” و نسبت دادن “کسره مالکیت” به آن ساخته می شود.
[اسم]

das Sein

/zaɪ̯n/
غیرقابل شمارش خنثی
[ملکی: Seins]

1. هستی وجود، بود

menschliche Sein
هستی انسان
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان