[اسم]

der Spö

قابل شمارش مذکر

1 حزب سوسیال‌دموکرات اتریش

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان