[اسم]

der Tesa(film)

/ˈteːzaˌfɪlm/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Tesafilme] [ملکی: Tesafilm(e)s]

1 نوار چسب

  • 1.Die Buchseiten waren mit Tesafilm geklebt.
    1. صفحه‌های کتاب با نوار چسب چسبیده شده بودند.
توضیحاتی در رابطه با (Tesa(film
Tesa یک کارخانه چسب مشهور در کشور آلمان می‌باشد و واژه (Tesa(film به علت شهرت این کارخانه به نوار چسب اطلاق می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان