[اسم]

der Test

/tɛst/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Tests] [ملکی: Test(e)s]

1 آزمون تست

  • 1.Der Test war einfach.
    1. آزمون راحت بود.
  • 2.Mit kurzen Tests wurden wir auf die Prüfung vorbereitet.
    2. ما با آزمون‌های کوتاه، برای امتحان آماده می‌شدیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان