[صفت]

tragikomisch

قابل مقایسه

1 کمدی‌ تراژدی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان