[اسم]

die Vase

/ˈvaːzə/
قابل شمارش مونث
[جمع: Vasen] [ملکی: Vase]

1 گلدان

  • 1. Eine Vase ist ein Gefäß für Blumen.
    1 . یک گلدان، یک ظرف برای گل‌ها است.
  • 2. Hast du eine Vase für die Blumen?
    2 . آیا گلدانی برای این گل‌ها داری؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان