[اسم]

der Vater

/ˈfaːtɐ/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Väter] [ملکی: Vaters]

1 پدر

  • 1.Er ist mit 60 Jahren noch einmal Vater geworden.
    1. او با 60 سال سن دوباره پدر شده‌است.
  • 2.Mein Vater ist Arbeiter.
    2. پدر من کارگر است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان