[اسم]

der Vormittag

/ˈfoːɐ̯.mɪˌtaːk/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Vormittage] [ملکی: Vormittag(e)s]

1 پیش از ظهر صبح

  • 1. Sie arbeitet nur am Vormittag.
    1 . او فقط تا پیش از ظهر کار می‌کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان