[اسم]

die Waschzeit

/vˈaʃtsˌaɪt/
قابل شمارش مونث

1 زمان شستشو

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان