[قید]

wie

/viː/
غیرقابل مقایسه

1 چطور

مترادف و متضاد auf welche Weise in welchem Grade in welchem Sinn in welcher Form
 • 1.Ich weiß nicht, wie die Katze hereingekommen ist.
  1. من نمی‌دانم چطور گربه داخل آمده‌است.
 • 2.Wie funktioniert das?
  2. این چطور کار می‌کند؟
 • 3.Wie wird das Wetter morgen?
  3. فردا هوا چطور خواهد شد؟
توضیحاتی در رابطه با واژه wie
به مثال‌های زیر برای کاربردهای متفاوت این واژه در زبان آلمانی توجه کنید:
"?Wie hat sie reagiert" (او چطور واکنش نشان داد؟) : جملات سوالی.
"?Wie ist er so als Chef" (او به عنوان رئیس چطور است؟) : سوال درباره توانایی یا ویژگی‌های فردی یا چیزی.
"?Wie alt bist du" (چند سالت است؟): این عبارت همواره در زبان آلمانی با واژه "Wie" ساخته می‌شود.

2 آن‌گونه آن‌طور، که

 • 1.Die Art, wie es sich entwickelt hat.
  1. یک شیوه آن‌گونه که توسعه یافته‌است.
 • 2.die Art, wie sie geht.
  2. طرزی که او راه می‌رود.
 • 3.Es war ein Sonnenuntergang, wie er noch nie einen gesehen hatte.
  3. غروب خورشیدی بود که او هرگز ندیده بود.
کاربرد قید wie به‌معنای آن‌گونه
از قید "wie" به معنای (آن‌گونه) می‌توان برای ساخت جملات موصولی استفاده کرد. باید توجه داشت در ساختار این جملات فعلی که بعد از قید قرار می‌گیرد همیشه در انتهای جمله ظاهر می‌شود.
"die Preise steigen in dem Umfang, wie die Löhne erhöht werden" (قیمت‌ها در گستره‌ای افزایش یافتند که دستمزدها زیاد شدند.)
[حرف ربط]

wie

/viː/

3 مثل مشابه، همانند

مترادف و متضاد dasselbe ebenso genauso gleichartig
 • 1.Freunde sind wie Sterne in der Nacht.
  1. دوستان مثل ستاره‌هایی در شب هستند.
 • 2.Ich bin so schnell wie du.
  2. من همانند تو سریع هستم [هم‌سرعت هستیم].
 • 3.Sei stark wie ein Bär!
  3. مثل خرس قوی باش.
توضیحاتی در رابطه با حرف ربط wie
به مثال‌های زیر به منظور کاربردهای متفاوت این حرف ربط توجه کنید:
".Maria arbeitet nicht so gut wie du" ("ماریا" مانند تو خوب کار نمی‌کند.): به‌منظور مقایسه کردن.
".Sie kann fast so schnell tippen, wie ich reden kann" (او تقریباً می‌تواند همانقدر سریع تایپ کند که من می‌توانم حرف بزنم.): به منظور ساختن یک جمله پیرو در حالت مقایسه‌ای.
"Manche Tiere, wie Bären oder Hamster" (بعضی از حیوانات مانند خرس‌ها و همستر): به‌منظور ذکر مثال.

4 و همچنین

مترادف و متضاد als auch sowohl ... als auch und
 • 1.Das Haus ist außen wie innen renoviert
  1. خانه از بیرون و داخل بازسازی شده‌است.
 • 2.Männer wie Frauen nahmen teil.
  2. مردها و زنان شرکت می‌کنند.
توضیحاتی در رابطه با حرف اضافه wie
از این واژه در این معنی برای شمارش اجزای یک جمله استفاده می‌شود و می‌توان آن را با واژگان "sowie" ،"und" مترادف دانست.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان