[اسم]

der Wochentag

/ˈvɔχn̩ˌtaːk/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Wochentage] [ملکی: Wochentag(e)s]

1 روز هفته

  • 1. Das Geschäft ist an allen Wochentagen vormittags geöffnet.
    1 . فروشگاه در تمامی روزهای هفته صبح‌ها باز است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان