[عبارت]

zum beispiel

/tsʊm ˈbaɪ̯ʃpiːl/

1 برای مثال مثلاً، برای نمونه

  • 1.Viele meiner Verwandten, zum Beispiel meine beiden Brüder, arbeiten auch hier.
    1. خیلی از فامیل‌های من مثلاً دوتا برادرم هم این‌جا کار می‌کنند.
  • 2.Viele Tiere, zum Beispiel Elefanten, haben ein sehr gutes Gedächtnis.
    2. حیوانات زیادی، مثلاً فیل‌ها، حافظه خیلی خوبی دارند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان