[عبارت]

zum beispiel

/tsʊm ˈbaɪ̯ʃpiːl/

1 برای مثال مثلا، برای نمونه

  • 1. Viele meiner Verwandten, zum Beispiel meine beiden Brüder, arbeiten auch hier.
    1 . خیلی از فامیل های من مثلا دوتا برادرم هم اینجا کار می کنند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان