[اسم]

اقتصاددان

( ا-ق-ت-ص-ا-د-د-ا-ن )
1 economist
کسی که با نظریه‌ها و تعاریف اقتصاد آشنا است و به تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی در حوزه خرد و کلان اقتصادی می‌پردازد.

economist /ɪˈkɑn.ə.mɪst/ /ɪˈkɒnəmɪst/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان